Kotopro Lite on omakotirakentajan dokumentointi- ja tiedonhallintaväline

Kotopro Lite on erityisen helppokäyttöinen dokumentointi-, tiedonkeruu- ja tiedonhallintaväline omakotirakentajille. Rakennusalan ammattilaisten avulla kehitetty Kotopro Lite toimii älypuhelimella, padilla ja tietokoneella. Ohjelma on selainpohjainen, joten se on aina ajan tasalla, eikä sitä ei tarvitse ladata omalle laitteelle.

Näin helposti otat kuvan esimerkiksi radonnoususta.

Teksti voidaan kätevästi sanella Kotopro Litellä. Varsinkin pitkän tekstin sanelu on nopeampaa kuin kirjoittaminen.

”Kotopro Lite toimii keskitettynä, aina ajan tasalla olevana projektipankkina. Kotopro Lite selventää myös urakkarajapintoja”, kertoo Henri Haho.

Kotopro Litessä on listaus sitä käyttävistä vastaavista työnjohtajista, joista voi valita sopivan ja luotettavan yhteistyökumppanin.

Dokumenttipankki
 • Kotopro Liteen voidaan ladata piirustuksia ja muita tiedostoja. Yleisimmät tiedostomuodot ovat tuettuja.

 • Käyttöohjeet, sertifikaatit, tuoteselosteet, maaperätutkimukset, sähkösuunnitelmat ym. löytyvät samasta paikasta, Kotopro Litestä.

 • Kotopro Litessä on valmiina yleisimmät omakotirakentajan tarvitsemat raporttipohjat, kuten maanrakentajien työvaiheet, talotoimittajan työvaiheet ja vedeneristäjän työvaiheet.

Dokumentin tallennus ja tulostus
 • Kaikista raporteista voidaan tehdä tulostusvalmis tai sähköpostilla lähetettävä PDF-tiedosto
Kuvien, tekstin ja videon tallentaminen
 • Kuva otetaan mobiililaitteella ja se menee automaattisesti oikeaan kohtaan dokumentissa.

 • Voit ladata kuvia myös tietokoneelta.

 • Kuvaan voidaan piirtää tarkentavia merkintöjä.

 • Kotoprohon voidaan tallentaa myös videota.

Muokkausversiot ja ajankohdat tallennettuna
 • Dokumentin eri muokkausversiot ovat Kotopro Litessa tallennettuna ja palautettavissa tarvittaessa. Järjestelmästä myös nähdään, kuka dokumenttia on muokannut.
Digitaalinen allekirjoitus
 • Dokumentti voidaan allekirjoittaa digitaalisesti mobiililaitteella. Esimerkiksi työn vastaanotto, lisätilauksen hyväksyminen ja muut allekirjoitukset voidaan kerätä helposti yhteen paikkaan.
Kuittaus työn valmistumisesta
 • Kotopro Litellä voidaan antaa tehtävä tai tehdä työtilaus. Tekijä dokumentoi työn ja ilmoittaa valmistumisesta tilaajalle. Valmis dokumentti voi toimia esimerkiksi laskutusperusteena.
Tietoturva
 • Kotopro Lite täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n vaatimukset.